WENS AANMELDEN

Aangepaste computer

Bedankt dat jullie een aanvraag bij Fonds Hartewensen gaan doen!
Fonds Hartewensen wil samen met jullie graag dromen van cliënten waarmaken.

Je kunt de wens digitaal aanvragen via het online aanmeldformulier.

Het is voor jullie en voor ons handig dat de aanvraag in één keer zo goed mogelijk wordt ingevuld. Deze tekst is bedoelt om je enig houvast te geven.

 1. Fonds Hartewensen is er vooral voor de hartewensen van cliënten van “De Hartekamp Groep”. We staan formeel weliswaar helemaal los van De Hartekamp Groep, maar het gaat ons wel om de wensen van hun cliënten. Het gaat hierbij steeds om wensen voor meerdere cliënten tegelijk. Wensen voor individuele cliënten hebben we eigenlijk liever niet.
 2. Wij gaan er vanuit dat de aangevraagde wens, daar waar mogelijk met de cliënten in het huiskamer/cliënten overleg is besproken.
 3. De aangevraagde wens moet wel iets speciaals betreffen, iets dat niet binnen het reguliere groepsbudget valt (geen inrichtingskosten, geen personele kosten) en iets wat de cliënten echt graag willen. Als je hierover twijfelt, kun je het afstemmen met de TTV financiën en/of je manager.
 4. Fonds Hartewensen kan helaas heel beperkt vanuit eigen middelen financieel ondersteunen. Daarom leggen we de aanvragen op hun beurt weer neer bij externe fondsen, organisaties en donateurs. Het wordt daarom steeds gebruikelijker om te vragen of de cliënten ook een vrijwillige bijdrage willen en kunnen geven om de eigen droom mede waar te maken. Uiteraard bieden wij graag schriftelijke ondersteuning aan, om deze vraag aan cliënten of cliëntvertegenwoordigers te stellen. Deze vraag komt pas aan de orde nadat je verzoek is toegewezen door Fonds Hartewensen.
 5. Als je een aanvraag doet, is het voor ons belangrijk om te weten “wat de hartewens kost”. Bij de aanvraag behoort een begroting en bij bedragen vanaf € 1.000 een offerte. Wij gaan er dan mee aan de slag.
 6. Je aanvraag moet aangevuld worden met een toelichting van je RVE manager en een handtekening van de TTV kwaliteit én de RVE manager. Stuur de aanvraag vóór de indiening bij Fonds Hartewensen door aan de TTV’er kwaliteit en de RVE manager. Deze kunnen dan eventueel nog op- en aanmerkingen toevoegen en zullen voor ‘gezien’ tekenen. De RVEmanager kan op verzoek een aanbeveling schrijven voor het bestuur van Fonds Hartewensen. Je dient vervolgens zelf de aanvraag in bij Fonds Hartewensen.
 7. Jullie aanvraag wordt vervolgens tijdens de eerstvolgende vergadering van Fonds Hartewensen besproken. Wij vergaderen 8 maal per jaar. Als wij verwachten dat de aanvraag waarschijnlijk succesvol bij externe fondsen ingediend kan worden, krijgen jullie daar natuurlijk bericht van. Houdt er bij jullie eigen planning rekening mee dat fondsenwerving wel tijd neemt. Externe fondsen en organisaties vergaderen soms maar twee maal per jaar. Vaak moet een aanvraag bij meerdere fondsen worden aangevraagd. Het is dus goed om vooruit te denken. Wanneer je bijvoorbeeld geld vraagt voor een activiteit in de zomer, dan doe je er verstandig aan de aanvraag in het voorjaar in te dienen. Pas als externe fondsen toezeggen dat zij het aangevraagde willen financieren, is er zekerheid dat de wens gerealiseerd kan worden.
 8. Fondsen zijn wel streng. Wanneer een fonds of organisatie een bedrag toezegt, mag dat bijvoorbeeld alleen gebruikt worden voor het aangevraagde doel. Is het toegezegde bedrag na een half jaar nog niet gebruikt, dan vervalt de toezegging. Houd daar dus rekening mee.
 9. Gulle gevers vinden het altijd heel leuk om iets terug te horen. Nadat de Hartewens in vervulling is gegaan, nemen we daarom contact op voor het maken van foto’s. Ook ontvangen wij graag een stukje tekst voor onze Facebook, Website en Nieuwsbrief.
 10. Een aanvraag kun je digitaal doen via het aanvraagformulier. Om een goede, zich onderscheidende fondsenwervende brief te schrijven, hebben wij informatie van jullie nodig. Omschrijf daarom zo goed mogelijk waar het geld voor gevraagd wordt maar vooral hoe belangrijk de droomwens voor jullie cliënten is en wat voor verschil het in hun leven gaat maken. Probeer ook een beeld te geven van de groep mensen waar de gift voor bedoeld is. Daarmee help je ons om de vraag bij geschikte fondsen uit te zetten. En geloof ons, als het lukt zijn zij bijna net zo blij als wij!
 11. Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Wij geven zo nodig graag ondersteuning bij de aanvraag. Els Flipphi en Annette Bruijel. Dat kan via: hartewensen@hartekampgroep.nl.

Download de spelregels om ze uit te kunnen printen.

Stichting Fonds Hartewensen
maart 2019

 

Deel deze pagina...