OVER ONS

Stichting Fonds Hartewensen zet zich in voor de vervulling van wensen van cliënten van de Hartekamp Groep.

De Hartekamp Groep biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de regio Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden.

Steeds meer leuke en nuttige dingen kunnen niet betaald worden uit de reguliere vergoedingen zoals AWBZ of Wmo. Je kunt dan denken aan een dagje uit, een aangepaste fiets, speeltoestellen voor in de tuin, een snoelzelkamer, etc.. Fonds Hartewensen zorgt ervoor dat de wensen van de cliënten van de Hartekamp Groep toch zo veel mogelijk in vervulling kunnen gaan. Het doel is het leven van cliënten blijer en kleurrijker maken, ondanks bezuinigingen.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer 41224955. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Fonds Hartewensen en de stichting is statutair gevestigd te Heemstede.  De stichting is een ANBI-stichting, het fiscale nummer is 805775134.

Doelstelling

Het doel van de stichting is om financiële of andere middelen te verwerven ten behoeve van aanvullende en recreatieve voorzieningen voor de cliënten van Stichting de Hartekamp Groep. Sinds 11 mei 2001 zijn de statuten niet meer gewijzigd.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur van Fonds Hartewensen beoordeelt de aanvragen. Meer informatie over het bestuur.

ANBI

Stichting Fonds Hartewensen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen aan Fonds Hartewensen voor zowel donateurs als voor Fonds Hartewensen zelf, fiscaal voordelig zijn. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst

Deel deze pagina...