SCHENK MET BELASTINGVOORDEEL

De Belastingdienst steunt Fonds Hartewensen ook!

Als je Fonds Hartewensen voor langere tijd wilt steunen, kan dat ook via een periodieke gift. De giften zijn dan aftrekbaar.

Download de overeenkomst voor de Belastingdienst

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften. Je gift is een periodieke gift als:

  •  je de gift hebt laten vastleggen;
  •  je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  •  je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift stopt uiterlijk bij overlijden;
  • de instelling geen tegenprestatie levert voor de gift.

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet.

Je periodieke gift loopt minder dan 5 jaar.

Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat je werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken. Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

 

Deel deze pagina...