BESTUUR

Bestuur Fonds Hartewensen

 

Bestuurssamenstelling Leden

Mevrouw Ans Zwartbol-Roos, voorzitter
De heer Hans Jacob, penningmeester
Mevrouw Els Flipphi, secretaris

 

Mevrouw Nel Haan
De heer Theo van der Laan
De heer Arjen Blankhart
Mevrouw Annette Bruijel 
Mevrouw M. Kinneging 
De heer Jan Bauer

De leden van het bestuur van stichting Fonds Hartewensen krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten tijdens het uitoefenen van hun functie.

Fonds Hartewensen genereert geld voor groepen cliënten van de Hartekamp Groep. De taak van het bestuur is het beoordelen van de binnen gekomen aanvragen. De criteria die gehanteerd worden bij het aanvragen van een wens, staan in de spelregels.

Alleen volledig ingevulde aanvragen, voorzien van handtekening en geldige offerte, die uiterlijk acht werkdagen voor de eerstvolgende vergadering zijn ontvangen, worden in het bestuursoverleg besproken.

Bestuur Fonds Hartewensen 2018

 

Deel deze pagina...